In memoriam: Elmo Viigipuu

20.06.1958 – 08.10.2022 Elmo Viigipuu sündis 20. juuni 1958. aastal Läänemaal Kasaril. Seal alustas ka oma kooliteed. Hiljem kolis pere Risti lähedale Piirsallu, kus Elmo käis 4. klassi Piirsalu algkoolis ja hiljem Risti põhikoolis. Keskkoolihariduse sai Elmo Haapsalu 1. keskkoolist. Õpingud jätkusid Tallinna Polütehnilises Instituudis raadiotehnika erialal ja inseneridiplomi sai Elmo 1981. aastal. See oli

Parim vabatahtlik 2021

Tehtud töö eest Hiiumaa kogujate maailmas ja valdkonna tutvustamisel laiemalt tunnustati 7. oktoobril Suuremõisa lossis Elmo Viigipuud kui 2021. aasta parimat vabatahtlikku. Vaata ka: Hiiumaa Arenduskeskus uudis: Tunnustati tublisi tegijaid Katrin Kivivuori: Intervjuu parima vabatahtliku Elmo Viigipuuga — Hiiu Leht 26.10.2021 lk 4 Parim vabatahtlik 2021 Elmo Viigipuu — Hiiumaa Teataja nr 45, november 2021

Parima vabatahtliku 2020 kandidaat

Hiiumaa tänuüritusel, 26.11.2020 oli üheks parima vabatahtliku kandidaadiks Hiiu Kogujate Seltsi asutajaliige ja filateelia uudiste meililisti haldaja Elmo Viigipuu. Vaata ka: Hiiumaa Arenduskeskus uudis: Hiiumaa tänab Parima vabatahtliku 2020 tiitli kuus kandidaati — Hiiumaa Teataja nr. 35, 01.12.2020 lk 12 >> Digar

Endel Lepistole Hiiu maakonna teenetemärk

Meie seltsi aktiivne liige ja klubi Pühalepa Vanamehed juht Endel Lepisto pälvis Eesti Vabariigi sünnipäeva eel Hiiu maakonna teenetemärgi. Õnnitleme! Hiiu maakonna teenetemärgi nr 28 pälvis Endel Lepisto. 2013. aastal moodustasid eakad aktiivsed Pühalepa kandi mehed klubi Pühalepa Vanamehed ja selle tegevust on nominent juhtinud algusest peale. Oluline on klubi tegevus Hiiumaa kodu- ja mereajaloo

Aavo Lokotar (23.03.1944 – 23.07.2019)

Lahkunud on meie seltsi kauaaegne aktiivne liige Aavo Lokotar. Aavo liitus filateeliaühingu Hiiumaa osakonnaga 1979. aasta algul ja valiti juba mõni kuu hiljem osakonna juhatuse liikmeks. Ta oli aktiivselt tegev kõigi Hiiumaal toimunud filateelianäituste ning muude kogujate näituste ning ürituste korraldamisel. Pikka aega töötas ta Hotell Sõnajala tegevjuhina ning just tänu temale sai Hotell Sõnajalast

Hiiu Kogujate Selts 30

2. aprillil 1989. aastal asutasid Üleliidulise Filatelistide Ühingu Hiiumaa osakonna liikmed oma senise tegevuse laiendamiseks Hiiu Kogujate Seltsi. Kuna mitmed filatelistid tegutsesid ka muudel kogumisaladel ja vabamad ühiskondlikud olud soodustasid kollektsionääride aktiivset osalemist väga erinevates ettevõtmistest, siis hakkas organisatsiooni vormiline pool sisulisele tegevusele kitsaks jääma. Kolmekümne aasta tegemised on veenvalt tõestanud, et tehti õige otsus.

Rein Maalmeister

Lahkunud on hea ja abivalmis huvikaaslane Rein Maalmeister (15.04.1954 – 16.01.2017). Oleme tänulikud, et oma paljude huvide seas ka kogumisele aega ning tähelepanu pühendasid ja seltsi tegemistele kaasa aitasid. Kui seni tähendas Sinu puudumine, et samal ajal vajati Sind kusagil mujal rohkem, siis nüüd tuleb meil harjuda teadmisega, et nii see jääbki … Reinu mälestuseks: Kärdla Põhikool ja Hiiumaa

Jaan Otsason (02.08.1932 – 05.03.2014)

Jaan oli Hiiu Kogujate Seltsi ja Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA väga aktiivne liige ning osales ka mitme Soome kogujate organisatsiooni tegevuses. Hea koostöö oli tal ka Saksamaal tegusteva ühinguga ArGe Estland. REFS ESTONIA autasustas 2012. aastal Jaan Otsasoni pikaajalise ning aktiivse tegevuse eest oma teeneteristiga. Tema laiahaardelisest tegevusest kollektsionäärina on keeruline kõikehõlmavat ülevaadet anda