Aastakoosolek 19.novembril 1989

19. novembril 1989 toimunud aastakoosolekul lõpetati filateeliaorganisatsiooni üleminekuperiood. Hiiu Kogujate Seltsi filatelistidest liikmed moodustasid Hiiu Kogujate Seltsi Filateeliaklubi, millest sai Eesti Filatelistide Liidu üks liikmesorganisatsioone.