Kärdla postkontor 6.-10. veebruarini suletud

Eilse Hiiu Lehe uudise teeb meie seltsi liikmete jaoks eriti kahetsus-väärseks asjaolu, et postkontor on suletud 9. veebruaril, aasta linnule pühendatud postmargi ilmumise päeval. Selleks, et margi ilmumise päeval uut postmarki osta ning esimese päeva saadetisi postitada, tuleb sõita Käina. Käina postkontor on sel päeval avatud kell 9-16. Õnneks on Käina postkontor veel postipunktiks tegemata.

Hiiumaa rahvarõivaid postkaartidel

28. jaanuaril paigutati Kärdla postkontori näitusestendile eksponaat “Hiiumaa rahvarõivaid postkaartidel” REFS ESTONIA liikme Helbe Liini kogust. See on üks osa (8 lehte 16-st) filateelia veebinäitusel HIIU RUUT 2017 eksponeeritavast  kogust. Eksponaadi avalehe Mari Kaarma poolt kujundatud postkaardid valmisid 26.03.1996 välja antud Emmaste ja Reigi rahvarõivaid tutvustava postmargiväljaande raames ilmunud maksimumkaartide jaoks. Rohkem teavet nimetatud postmargiväljaande

Rein Maalmeister

Lahkunud on hea ja abivalmis huvikaaslane Rein Maalmeister (15.04.1954 – 16.01.2017). Oleme tänulikud, et oma paljude huvide seas ka kogumisele aega ning tähelepanu pühendasid ja seltsi tegemistele kaasa aitasid. Kui seni tähendas Sinu puudumine, et samal ajal vajati Sind kusagil mujal rohkem, siis nüüd tuleb meil harjuda teadmisega, et nii see jääbki … Reinu mälestuseks: Kärdla Põhikool ja Hiiumaa

50 aastat filatelistide organisatsiooni Hiiumaal

Hiiumaa filatelistid asutasid 50 aastat tagasi Üleliidulise Filatelistide Ühingu Hiiumaa osakonna. Alates 1989. aastast jätkati Hiiu Kogujate Seltsina. Laupäeval, 14. jaanuaril algusega kell 13 on kõik huvilised teretulnud Hiiumaa Muuseumi Pikka Majja. Saab põgusa ülevaate saare filatelistide tegemistest poole sajandi kestel. Esitletakse Hiiumaa-teemalisi postmarke tutvustavat tervikasja ehk postkaarti, mille hinnas sisaldub selle saatekulu kõikjale maailmas.

Talvised sõbrad

5. jaanuaril paigutati Kärdla postkontori näitusestendile valik postkaarte “Talvised sõbrad” Riin Viigipuu kogust. See on üks osa filateelia veebinäitusel HIIU RUUT 2017 eksponeeritavast  kogust. Vaid osa seepärast, et postkontoris kasutatavale stendile mahub 9 lehte veebinäituse 16 lehe suurusest kogust. Nii on huvilisel ühe eksponaadi osa puhul võimalus võrrelda: kas väljapanekut on mugavam vaadata postkontoris kohapeal