Post ja postmargid

Filateelia on kogumisala, mis ei hõlma vaid postmarkide kogumist. Lisaks postmarkide ning muude postimaksevahendite kogumisele kogutakse veel maksimumkaarte, tempelmarke ning dokumente tempelmarkidega, postisaadetisi ning postijalooga seotud dokumente. Käesoleval veebil keskendume eelkõige Hiiumaaga ühel või teisel moel seotud materjalidele, sest oma kodukandiga seotud teemad on kohalikele kogujale ikka veidi südamelähedasemad kui kõik teised.

>>> Hiiumaa postiasutused viki.filateelia. veebil

Hiiumaa postimaksevahenditel

Väljaanded teemade ning motiivide kaupa: tuletornid

Minu Margi teenust kasutades tellitud markide kohta saab viki.filateelia lehelt teavet otsida märksõnade abil: Hiiumaa, Kassari