Piiblinäitus Kärdlas

11.-16. aprillini 1989 osalesime esimese eestikeelse Piibli 250. aastapäeva puhul Kärdlas toimunud “Piiblinäituse”  korraldamisel. Näituse peamine korraldaja Udo Veevo kutsus meid kaasa tänu 1988. aastal meie poolt tehtud mitme kollektsionääride näituse kogemusele. Elmo Viigipuu osales näitusel valikuga Piibliteemalistest postkaartidest ning esindas seltsi näitust korraldavas komisjonis. Näituse ajal olid kaasatud paljud meie seltsi liikmed. Näitus oli väga

Asutati Hiiu Kogujate Selts

2. aprillil 1989 asutati Hiiu Kogujate Selts ning võeti vastu seltsi põhikiri. Hiiumaa filatelistide tegevust alates 15.01.1967 korraldanud Üleliidulise Filatelistide Ühingu Hiiumaa Osakonna jaoks algas üleminekuperiood suhete korraldamiseks ÜFÜ Eesti Vabariikliku Osakonnaga.