Tutvustus

hks_logo512Hiiu Kogujate Selts ühendab Hiiumaal elavaid ja ühistegevusest huvitatud kogujaid olenemata nende poolt harrastatavast kogumisalast.

Hiiu Kogujate Selts pakub võimaluse Hiiumaal mitteelavatele, kuid Hiiumaa-teemast huvitatud kogujatele osaleda ühistegevuses kirja teel.

Hiiu Kogujate Selts toetab ja korraldab Hiiumaa-teemalise kogumisainese uurimist, süstematiseerimist, säilitamist ja tutvustamist.

Hiiu Kogujate Selts aitab kõigiti kaasa kogumise kui ühe vaba aja veetmise vormi edendamisele.

Hiiu Kogujate Selts tutvustab oma liikmete ja huvikaaslaste kogumis- ja uurimistulemusi näitustel, trükisõnas ja muudes vormides.

Hiiu Kogujate Selts aitab oma liikmeid võimalust mööda harrastuseks vajaliku info ja materjalidega.

Hiiu Kogujate Selts teeb enda poolt püstitatud eesmärkide realiseerimiseks koostööd kõigi huvilistega.

Hiiu Kogujate Selts omab kogumisalase raamatukogu, mida täiendab vastavalt oma võimalustele ning liikmete huvidele.