Kataloog

Hiiumaa-teemalisi postkaarte on välja antud enam kui 100 aasta kestel. Üritame pisitasa jõuda ülevaateni eelkõige trükitud postkaartidest, fotopaberil postkaartidest vaid sel määral, kui seda kaardil olev teave võimaldab. Oli ju aeg, kus postkaardi joonestik oli trükitud igale fotopaberile, mis tähendas, et kõik fotod olid ühtlasi ka postkaardid ning neist mingi ülevaate koostamine on täiesti lootusetu.

Jaotame käsitletava ajavahemiku tinglikult kolmeks perioodiks: 1900-1945, 1945-1990 ja alates 1990. Kõik väljaandjad, kes on vähe Hiiumaa-teemalisi postkaarte välja andnud, leiavad käsitlemist eelpool nimetatud kolmel lehel. Eraldi lehed teeme suurema kaartide arvuga kirjastajatele. Kui kirjastaja tegevus hõlmab mitut perioodi, siis järgnevas loetelus on aluseks tegevuse alguse aeg. Kirjastajad on loetelus tähestiku järjekorras.

Kirjastajate puhul üritame viidata võimalustele nendega kontakti saada või lisainfot leida. Vahendame informatsiooni postkaartide ja neil kujutatu kohta. Postkaartide endi vahendamine eeldab eraldi kokkulepet Hiiu Kogujate Seltsiga ning postkaardi tutvustamine kataloogis ei tähenda, et me selle hankimisel saaksime abiks olla.

Kui tekib küsimus, kas postkaart on siia kataloogi lisamiseks piisavalt Hiiumaaga seotud, siis eelistame kaardi lisamist. Kogujal on alati võimalus oma kogule kitsamad piirid seada.

Kataloogi pildimaterjal peab eelkõige aitama ära tunda, millisest kaardist jutt käib. Pildigaleriiks see ülevaade ei pürgi. Piltide mõõtmed on proportsionaalsed postkaartide mõõtmetega. Postkaardi mõõdud lisatakse, kui need erinevad tavapärasest suurusest — vanemad 9 x 14 cm ja uuemad 10,5 x 14,8 cm — enam kui 0,5 cm võrra.

Vanade postkaartide väljaandmise aeg pole enamasti teada. Postkaardi kasutamisel märgitakse postitempliga selle saatmise ja varasemal ajal ka sihtkohta saabumise aeg. Lisatud teadaolevale varasema kasutamise ajale ootame kataloogi kasutajatelt täpsustavat teavet.

Kõik täiendused, parandused ja kommentaarid palun saata Hiiu Kogujate Seltsi aadressil: hks@hot.ee

Varem ilmunud

Aastail 1940 – 1986 väljaantud Hiiumaa-teemalised postkaardid. Filateelianäituse DAGO 1987 kataloogis lk 7-12. 1987. a. detsember. Koostas Elmo Viigipuu

Täiendusi ja parandusi Hiiumaa-teemaliste postkaartide nimekirja, mis on avaldatud filateelianäituse “Dago 1987” kataloogis. 4 lk, 1988. a. mai. Koostas Elmo Viigipuu

Postkaardinäitus Mihkel Haavamäe kogust (04.-12.06.1988). Näituse kava sisaldas järgmisi Mihkel Haavamäe poolt koostatud nimekirju:
– Lühemat või pikemat aega Hiiumaal elanud ning tegutsenud postkaartide väljaandjad ja fotograafid (enne II maailmasõda)
– Hiiumaa-ainelisi postkaarte välja andnud kirjastajad ning fotograafid mujalt (enne II maailmasõda)
– Nikolai Königsfest
– A. Wupperfeld

August Wupperfeldi postkaardid. 2017. Koostas Andrus Martin

NB! Kataloogi koostamine on pooleli …