Jaan Otsason (02.08.1932 – 05.03.2014)

Jaan oli Hiiu Kogujate Seltsi ja Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA väga aktiivne liige ning osales ka mitme Soome kogujate organisatsiooni tegevuses. Hea koostöö oli tal ka Saksamaal tegusteva ühinguga ArGe Estland. REFS ESTONIA autasustas 2012. aastal Jaan Otsasoni pikaajalise ning aktiivse tegevuse eest oma teeneteristiga. Tema laiahaardelisest tegevusest kollektsionäärina on keeruline kõikehõlmavat ülevaadet anda