Postkaartide kataloog

Hiiumaa 1964
V. Lember-Bogatkina: Hiiumaa. Eesti Riiklik Kirjastus 1964 ja Eesti Raamat 1965.

Alustame  Hiiumaa-teemaliste trükitud postkaartide kataloogi loomist käesoleva veebi alajaotuse “Fotod ja postkaardid” all. Hetke seisuga on see veel suhteliselt algusjärgus ning täiendamine jätkub mõnda aega. Anname teada, kui kõik teadaolevad postkaardid on kataloogi lisatud. Seetõttu ootavad Andrus Martin ja Elmo Viigipuu esialgu ettepanekuid ja kommentaare kataloogi vormilise väljanägemise kohta. Erandiks on Nikolai Königsfesti postkaardid, mille puhul ootab Andrus Martin infot iga tänaseni säilunud eksemplari kohta.
Loodetavasti on sellest kataloogist kasu neile, kes Hiiumaa-teemalisi postkaarte juba koguvad ning ehk innustab see ülevaade ka uusi huvilisi seda kogumise teemat valima.

25 aastat tagasi

3. märtsil Kärdla postkontori näitusestendile üles pandud Mati Matto eksponaat “25 aastat tagasi” meenutab postiteenuse kasutajatele postiteenuse eest tasumise saadetistele märkimise suurt mitmekesisust, mis veerand sajandi eest meil kehtis. Tol ajal kehtisid veel rublad, inflatsioon oli kiire ning valmistuti rahareformiks, mille aeg ja mängureeglid polnud teada. 16. märtsil 1992 hakkasid kehtima uued postitariifid ja ilmusid postmargid ning frankeerimise templid, millel numbrilisi hindu asendasid tähekombinatsioonid P.P.E (Eesti sisene kiri, 1 rubla), P.P.R (tähtkiri, 10 rubla), P.P.I (rahvusvaheline kiri Euroopasse, 20 rubla), P.P.A (rahvusvaheline kiri väljaspoole Euroopat, 40 rubla). Templite näitepiltidel on Kärdlas kasutatud templid.

Rahareformi järel said nende markide hindadeks vastavalt 0,1, 2, 1, 2 ja 4 krooni. Kuna Eesti Post oli pikemaks rahareformi eelseks perioodiks valmistunud ning igaks juhuks veel tähekombinatsioonidega postmarke varunud, siis ilmusid sama aasta teisel poolel veel postmargid P.P.X (0,1 krooni) ja P.P.Z (0,3 krooni). Paralleelselt nende tähekombinatsioonidega kehtisid edasi ka varasemad, numbriliste hindadega margid ja templid ning muud postiteenuse eest tasumist märkivad templid. Kogu see klientide jaoks väga keeruline ja kogujate jaoks põnev aeg lõppes 30. juunil 1993, kui kõik rublavääringus ja tähtede tähistatud postimaksevahendid oma kehtivuse kaotasid.

Kärdla postkontor 6.-10. veebruarini suletud

Kärdla postkontor
Kärdla postkontor (Foto: Ants Vahtras / Pildikoda)

Eilse Hiiu Lehe uudise teeb meie seltsi liikmete jaoks eriti kahetsus-väärseks asjaolu, et postkontor on suletud 9. veebruaril, aasta linnule pühendatud postmargi ilmumise päeval. Selleks, et margi ilmumise päeval uut postmarki osta ning esimese päeva saadetisi postitada, tuleb sõita Käina. Käina postkontor on sel päeval avatud kell 9-16. Õnneks on Käina postkontor veel postipunktiks tegemata. Postitemplita postipunktid filatelisti jaoks täisväärtuslikud postiasutused ei ole.

Hiiumaa rahvarõivaid postkaartidel

28. jaanuaril paigutati Kärdla postkontori näitusestendile eksponaat “Hiiumaa rahvarõivaid postkaartidel” REFS ESTONIA liikme Helbe Liini kogust. See on üks osa (8 lehte 16-st) filateelia veebinäitusel HIIU RUUT 2017 eksponeeritavast  kogust.

Eksponaadi avalehe Mari Kaarma poolt kujundatud postkaardid valmisid 26.03.1996 välja antud Emmaste ja Reigi rahvarõivaid tutvustava postmargiväljaande raames ilmunud maksimumkaartide jaoks. Rohkem teavet nimetatud postmargiväljaande kohta filateelia foorumis.

Rein Maalmeister

Rein Maalmeister
Foto: Sirje Semm. Veebilt Eesti Kirik.

Lahkunud on hea ja abivalmis huvikaaslane Rein Maalmeister (15.04.1954 – 16.01.2017). Oleme tänulikud, et oma paljude huvide seas ka kogumisele aega ning tähelepanu pühendasid ja seltsi tegemistele kaasa aitasid. Kui seni tähendas Sinu puudumine, et samal ajal vajati Sind kusagil mujal rohkem, siis nüüd tuleb meil harjuda teadmisega, et nii see jääbki …

Reinu mälestuseks: Kärdla Põhikool ja Hiiumaa Gümnaasium