Nikolai Königsfest Hiiumaal

Möödunud sajandi algul Hiiumaal tehtud fotode seast paistavad suurepärase kvaliteediga silma pruunikas toonis fotod, mille pildikülje all vasakus nurgas on enamasti sisse pressitud fotograafi nimi N. Königsfest. Aastail 1925-1941 tegutses Nikolai Königsfest Kuressaares. Endel Püüa raamatus “Saaremaa fotograafid 1864-1940” (Saaremaa Muuseumi toimetised, Kuressaare 2002) on tema tegemistes Saaremaal juttu. Leiab äramärkimist, et ta enne Saaremaale kolimist ka Hiiumaal töötanud on. Hiiumaa muuseumi Pikas Majas toimus 2007. aasta oktoobris ja novembris näitus “Fotograaf Nikolai Königsfesti (1872-1949) jälgedes” ning valmis näitust tutvustav voldik. Hiiu Kogujate Seltsi liikmed on keskendunud Nikolai Königsfesti trükitud postkaartidele.

Oleme veendunud, et fotograaf Nikolai Königsfest on Hiiumaa fotojaloos sedavõrd oluliseks tegijaks, et tema tegevus väärib põhjalikumat käsitlust. Naabritega konkureerimise kavatsust ei ole ehk siis pühendume Hiiumaal tehtule ja asjaoludele, mis seda on mõjutanud. Mujal tehtu pälvib meie tähelepanu vaid sel määral, et inimene saab korraga olla vaid ühes kohas.

  • Seni teada oleva Nikolai Königsfesti kohta on Andrus Martin koondanud dokumenti (pdf fail 1,66 MB): NIKOLAI_KONIGSFEST_2018-1

Nagu järgnevast piltide reast nähtub, ei saa kiirustada sarnasena tunduvaid pilte üheks ja samaks pidama. Erinevused ei pruugi olla suured, kuid kõrvutamisel selgesti märgatavad. Kärdla kirikut on pildistatud 1908. aastal või varem. Esimene pilt on Elmo Viigipuu, teine Hiiumaa Muuseumi ning kolmas Andrus Martini kogust. Fotograafi pressitud nimi on esimesel pildil all vasakul serval, teisel vasakul katuse serva all ja kolmandal ülevalt alla tornil.

Üritame võimalikult täielikku ülevaadet Nikolai Königsfesti Hiiumaal tehtud fotodest. Samavõrd fotode pildiküljega huvitume ka piltide tagumisest küljest, et mingilgi määral fotode tegemise aja kohta teavet saada. Palume kõigil Nikolai Königsfesti fotode või postkaartide omanikel kirjutada Andrus Martinile (andrusmartin@hot.ee).

Suur tänu kõigile, kes osalesid 8. septembri kohtumisel Rannapaargus ja loodame, et seal kogetud mõnus koostöö jätkub ja sellega liituvad ka need, kes kohal ei olnud!

Viited: