Hellamaa Perekeskuses

Hellamaa Perekeskus 2017. aasta septembris. (Foto: Ivo Tarmisto)
Hellamaa Perekeskus 2017. aasta septembris. (Foto: Ivo Tarmisto)

saab näitust vaadata tööpäevadel kell 8:30 – 16:30. Hellamaa Perekeskuse info Pühalepa valla veebil.