Hellamaa Perekeskuses

Hellamaa Perekeskus 2017. aasta septembris. (Foto: Ivo Tarmisto)
Hellamaa Perekeskus 2017. aasta septembris. (Foto: Ivo Tarmisto)

saab näitust vaadata tööpäevadel kell 8:30 – 16:30. Hellamaa Perekeskuse info Pühalepa valla veebil.

Alates 14.03.2020 kuni eriolukorra lõppemiseni ajutiselt suletud.
Vaata: Hiiumaa vallavalitsuse 13. märtsi 2020 korraldus.