Asutati Hiiu Kogujate Selts

2. aprillil 1989 asutati Hiiu Kogujate Selts ning võeti vastu seltsi põhikiri. Hiiumaa filatelistide tegevust alates 15.01.1967 korraldanud Üleliidulise Filatelistide Ühingu Hiiumaa Osakonna jaoks algas üleminekuperiood suhete korraldamiseks ÜFÜ Eesti Vabariikliku Osakonnaga.

Filateelianäitus PÄRNU 88

18.-26. juulil 1988 toimus Pärnu Kuurordi 150. aastapäevale pühendatud IV vabariiklik noorte ja esmaesinejate filateelianäitus PÄRNU 88. Hiiumaa filateliste esindas Egon Veevo eksponaadiga “Rahvusvahelised meeskonnad NSV Liidu kosmaselaevadel”.

Kollektsionääri kirjavara

27. märtsil 1988 korraldati Kärdla kultuurimaja teisel korrusel ühepäevane kirjanduse näitus “Kollektsionääri kirjavara”. Enam kui 200 eksponaadist oli umbes kolmandik filateeliaühingu raamatukogust ning ülejäänu kogujate erakogudest.

Filateelianäitus DAGO 87

2.-6. detsembrini 1987 toimus Kärdlas, Hiiumaa Rajooni  Kultuurimaja teisel korrusel filateelianäitus DAGO 87. Eksponeeriti 4 filateelia ning 5 filokartia kogu 5 autorilt. Näituseks valmis Ott Labingu poolt kujundatuna kutse, reklaamplakat, ümbrik ja kataloog. Näitust tutvustav osa kataloogist (lisaks oli kataloogis Hiiumaa-teemaliste postkaartide nimekiri 1940-1986):

ÜFÜ Hiiumaa osakond 20

15. jaanuaril 1987 tähistati Üleliidulise Filatelistide Ühingu Hiiumaa osakonna 20 aasta juubelit ületrükkide tegemisega NL Sideministeeriumi Rannapaargu motiiviga tervikasjadele: postkaardile ja ümbrikule: Juubeli puhul ilmus artikkel:  Hiiumaa filatelistide juubel (Elmo Viigipuu) — Nõukogude Hiiumaa 15.01.1987 lk 3

ÜFÜ Hiiumaa osakonna tunnistus

Üleliidulise Filatelistide Ühingu osakondade tunnistused kirjutati välja Moskvas. 15. jaanuaril 1967 asutatud Hiiumaa osakonna tunnistus kannab numbrit 317 ja see on välja kirjutatud ja ÜFÜ juhatuse esimehe, Nõukogude Liidu Kangelase Ernst Krenkel poolt allkirjastatud 3. veebruaril 1971. ÜFÜ Eesti vabariiklik osakond saatis selle Hiiumaa poole teele 15. novembril 1972.

ÜFÜ Hiiumaa osakonna asutamine

15. jaanuaril 1967 kogunes 41 filateeliahuvilist Üleliidulise Filatelistide Ühingu (edaspidi ÜFÜ) Hiiumaa osakonna asutamiskoosolekule. Koosolekut juhatas ja selgitas kokkutulnuile ÜFÜ rajooniorganisatsiooni loomise tingimusi “Ajakirjandusliidu” Hiiumaa agentuuri ülem Urve Aleksejeva. Otsustati hakata koos käima rajooni kultuurimajas kahel korral kuus. Kuna 24 kohalolijat olid nooremad kui 16 aastased, siis otsustati “Ajakirjandusliidu” agentuuri juurde moodustada noorte filatelistide ring.