Aastakoosolek 19.novembril 1989

19. novembril 1989 toimunud aastakoosolekul lõpetati filateeliaorganisatsiooni üleminekuperiood. Hiiu Kogujate Seltsi filatelistidest liikmed moodustasid Hiiu Kogujate Seltsi Filateeliaklubi, millest sai Eesti Filatelistide Liidu üks liikmesorganisatsioone.

ÜFÜ VI kongress

13.-14. oktoobrini 1989 toimus Moskvas Üleliidulise Filatelistide Ühingu VI kongress. Eesti delegatsiooni koosseisus osales sellel ka Elmo Viigipuu.

Vaikne lihtne Eesti talu

Mihkel Haavamäe vanade postkaartide väljapanek “Vaikne lihtne Eesti talu” oli kuu aja kestel avatud mitmes paigas: 10.-19. august 1989 — Käinas EPT kontori saalis. 22.-25. august 1989 — Kärdlas. Hiiumaa Rajooni RSN TK saalis. 26.-27. august 1989 — Kärdla Kultuurimajas. 29. august – 8. september 1989 — Emmaste Rahvamajas 9. september 1989 — Emmaste koolimajas. Näituse plakat:

Filateelianäitus DAGO 89

13.-18. juunini 1989 toimus Kärdla Kultuurimajas filateelianäitus DAGO 89 tähistamaks omapoolselt Kärdla postkontori 100 aasta juubelit. Külalisena Soomest (Virolahtist) osalesid Pekka Kaitila (fotol) eksponaadiga Ahvenamaa postmarkidest ja Timo Kouki eksponaadiga Soome postisaadetistest 1891-1956.

Piiblinäitus Kärdlas

11.-16. aprillini 1989 osalesime esimese eestikeelse Piibli 250. aastapäeva puhul Kärdlas toimunud “Piiblinäituse”  korraldamisel. Näituse peamine korraldaja Udo Veevo kutsus meid kaasa tänu 1988. aastal meie poolt tehtud mitme kollektsionääride näituse kogemusele. Elmo Viigipuu osales näitusel valikuga Piibliteemalistest postkaartidest ning esindas seltsi näitust korraldavas komisjonis. Näituse ajal olid kaasatud paljud meie seltsi liikmed. Näitus oli väga

Asutati Hiiu Kogujate Selts

2. aprillil 1989 asutati Hiiu Kogujate Selts ning võeti vastu seltsi põhikiri. Hiiumaa filatelistide tegevust alates 15.01.1967 korraldanud Üleliidulise Filatelistide Ühingu Hiiumaa Osakonna jaoks algas üleminekuperiood suhete korraldamiseks ÜFÜ Eesti Vabariikliku Osakonnaga.