Filateelianäitus DAGO 89

13.-18. juunini 1989 toimus Kärdla Kultuurimajas filateelianäitus DAGO 89 tähistamaks omapoolselt Kärdla postkontori 100 aasta juubelit. Külalisena Soomest (Virolahtist) osalesid Pekka Kaitila (fotol) eksponaadiga Ahvenamaa postmarkidest ja Timo Kouki eksponaadiga Soome postisaadetistest 1891-1956.

Piiblinäitus Kärdlas

11.-16. aprillini 1989 osalesime esimese eestikeelse Piibli 250. aastapäeva puhul Kärdlas toimunud “Piiblinäituse”  korraldamisel. Näituse peamine korraldaja Udo Veevo kutsus meid kaasa tänu 1988. aastal meie poolt tehtud mitme kollektsionääride näituse kogemusele. Elmo Viigipuu osales näitusel valikuga Piibliteemalistest postkaartidest ning esindas seltsi näitust korraldavas komisjonis. Näituse ajal olid kaasatud paljud meie seltsi liikmed. Näitus oli väga

Asutati Hiiu Kogujate Selts

2. aprillil 1989 asutati Hiiu Kogujate Selts ning võeti vastu seltsi põhikiri. Hiiumaa filatelistide tegevust alates 15.01.1967 korraldanud Üleliidulise Filatelistide Ühingu Hiiumaa Osakonna jaoks algas üleminekuperiood suhete korraldamiseks ÜFÜ Eesti Vabariikliku Osakonnaga.

Filateelianäitus PÄRNU 88

18.-26. juulil 1988 toimus Pärnu Kuurordi 150. aastapäevale pühendatud IV vabariiklik noorte ja esmaesinejate filateelianäitus PÄRNU 88. Hiiumaa filateliste esindas Egon Veevo eksponaadiga “Rahvusvahelised meeskonnad NSV Liidu kosmaselaevadel”.

Kollektsionääri kirjavara

27. märtsil 1988 korraldati Kärdla kultuurimaja teisel korrusel ühepäevane kirjanduse näitus “Kollektsionääri kirjavara”. Enam kui 200 eksponaadist oli umbes kolmandik filateeliaühingu raamatukogust ning ülejäänu kogujate erakogudest.

Filateelianäitus DAGO 87

2.-6. detsembrini 1987 toimus Kärdlas, Hiiumaa Rajooni  Kultuurimaja teisel korrusel filateelianäitus DAGO 87. Eksponeeriti 4 filateelia ning 5 filokartia kogu 5 autorilt. Näituseks valmis Ott Labingu poolt kujundatuna kutse, reklaamplakat, ümbrik ja kataloog. Näitust tutvustav osa kataloogist (lisaks oli kataloogis Hiiumaa-teemaliste postkaartide nimekiri 1940-1986):