Vahetuskohtumine Haapsalus 13. oktoobril 1990

13. oktoobril 1990 toimus Haapsalu Kultuurimajas Haapsalu ja Hiiumaa filatelistide ühine vahetuskohtumine.