Veebile lisandus rahade tutvustus

Eesti Panga Muuseumis 5. kuni 27. aprillini toimuv kodurahade näitus tuletas taaskord meelde, et meie seltsi veebil on rahasi tutvustav alajaotus ikka veel alustamata. Täna, 18. aprillil sai alustatud selle lünga täitmisega.

Alajaotuse RAHAD avalehel tutvustatakse kahte Hiiumaa motiividega Eesti krooni pangatähte. 50 kroonisel on Käinas sündinud Rudolf Tobiase portree ning pilt Käina kiriku orelist. 500 krooniselt leiab eriti tähelepanelik vaataja ka Hiiumaa rahvariides naise pildi.

Pilt veebilt Eesti krooni pangatähed

Alajaotuse RAHAD koosseisus on eraldi leht Kärdla kalevivabriku klubid, mille peamise osa moodustab ülevaade Eesti muuseumides asuvatest klubidest. Lisaks on muidugi ka veidi teemakohaseid viiteid. Näitena üks pilt Hiiumaa muuseumile kuuluvast klubist.

SA Hiiumaa Muuseumid, HKM _ 4439:1 N 224