ÜFÜ Hiiumaa osakonna asutamine

15. jaanuaril 1967 kogunes 41 filateeliahuvilist Üleliidulise Filatelistide Ühingu (edaspidi ÜFÜ) Hiiumaa osakonna asutamiskoosolekule. Koosolekut juhatas ja selgitas kokkutulnuile ÜFÜ rajooniorganisatsiooni loomise tingimusi “Ajakirjandusliidu” Hiiumaa agentuuri ülem Urve Aleksejeva. Otsustati hakata koos käima rajooni kultuurimajas kahel korral kuus. Kuna 24 kohalolijat olid nooremad kui 16 aastased, siis otsustati “Ajakirjandusliidu” agentuuri juurde moodustada noorte filatelistide ring. Valiti 5 liikmeline juhatus ja 3 liikmeline revisjonikomisjon. Juhatuse esimeheks sai Hiiumaa Kalakombinaadi direktor Vjatšeslav Vakker, aseesimeheks Hiiumaa Rajooni RSN täitevkomitee Plaanikomisjoni esimees Hermann Kalmus, sekretäriks Lemibit Sauer haridusosakinnast, laekuriks Sulev Muttik rajoonilehe toimetusest ja noorte filateeliaringi juhendajaks Kärdla 8-klassilise Kooli õpetaja Endel Aru. Revisjonikomisjoni esimeheks Kärdla 8-kl. Kooli direktor Emma Kuzminskaja ning liikmeteks Kärdla Keskkooli XI klassi õpilane Toivo Mänd ja rajooni raamatukogu lugemissaali juhataja Marvi Kamm. Tol ajal vabariiklikku filatelistide organisatsiooni veel ei olnud ning osakonna loomisel tuli asju ajada otse Moskvaga. Oli ju ka initsiatiiv kohalike filateeliaorganisatsioonide loomiseks tulnud Moskvast. Üleliiduline Filatelistide Ühing asutati Moskvas 1966. aasta märtsis ning Sideministeeriumi “Ajakirjandusliidule” oli antud ülesanne korraldada ja arendada filateeliakaupade müüki tihedas koostöös kohalike ÜFÜ osakondadega.

Vaata ka artiklit: Hiiumaa filatelistide juubel (Elmo Viigipuu) — Nõukogude Hiiumaa 15.01.1987 lk 3