Kohtumine Hiiumaa Muuseumis

23. jaanuaril 2003 kell 16 – 17 olid kõik seltsi liikmed kutsutud Hiiumaa Muuseumi Kärdlas Pikas Majas vaatama näitust KOGUMINE — KIRG JA / VÕI KUTSUMUS. Alates kella 17 toimus samas Hiiu Kogujate Seltsi liikmete ja Hiiumaa Muuseumi töötajate vestlusring vastastikku huvi pakkuvatel teemadel.