Olulised eelteated

10. septembril korraldame koos Hiiumaa Muuseumi ja Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsiga pärastlõuna vanade piltidega, et ühise arutelu käigus ära tunda piltidel kujutatut.

hkslogo

14. jaanuaril 2017 tähistame 50 aasta möödumist filatelistide organisatsiooni loomisest Hiiumaal.

Olge hea, märkige need kuupäevad oma kalendrisse ja ärge leppige nendeks päevadeks kokku muid ettevõtmisi!