Kohtumine Eesti Postmargi esindajatega

7. septembri 2001 hilisõhtul toimus Kärdlas, Eesti Posti puhkekeskuses (vanas postimajas) Hiiu Kogujate Seltsi ja Eesti Postmargi esindajate kohtumine. Eesti Postmarki esindasid: Tiina Müller, Maire Paavo ja Heldur Unt ja Hiiu Kogujate Seltsi Jaan Otsason, Mart Reino, Elmo Viigipuu ja Mati Voogla. Vestluses käsitleti Eesti postmarkide 2002. a. väljaandeplaani projekti ning filateeliaharrastuse populariseerimise erinevaid võimalusi.