Andres ja Pearu 1938 Kärdlas

Homse Pärastlõuna Hiiumaa vanade piltidega eel tutvustan veel üht vana pilti. Seekord on keegi hea inimene pildi tagumisele küljele kirja pannud, kes pildil on.

Tolleaegsest ajalehest võib lugeda etenduse arvustust:

“Andres ia Pearu” Kärdlas.

Kärdlas toimunud näitluskursuste lõpu puhul korraldasid kursuslased pühap., 9. okt., algusega kell 7 õhtul Kärdla Noorte ühingu ruumes peo näidendiga «Andres ja Pearu” (A. Särewi dramatiseering A. H. Tammsaare «Tõe ja õiguse” järele). Mäng publiku soojal kaasaelamisel õnnestus kõigiti. Andrese tüüp (L. Rehesaar) wiis ühtlase tempoga oma osa läbi. Samuti mängis laitmatult teine peategelane Pearu (H. Mammuspuu). Ainult paiguti tundus weidi ühekülgselt räuskawana. Näis puuduwat kawalus, mis omane teoses toodud tüübile. Juss (E. Weanes) mängis osawasti, samuti wastas E. Kõmmus Mari tüübile, näideldes wägagi innukalt oma haigust. Madis (E. Tõkke) oli loodud saunik. Lõpuks peab tähendama, et grimmilt olid kõik tegelased wastawad ja arwestades maalawa. tõid Kärdla noored «Andreses ja Pearus” oma parima.

Lääne Elu : Läänemaa häälekandja, 12 oktoober 1938 lk 10