Pärastlõuna vanade piltidega. Nikolai Königsfest

8. septembril algusega kell 12 kutsuvad Hiiumaa Muinsuskaitse Selts, Hiiumaa Muuseum ja Hiiu Kogujate Selts kõiki vanade Hiiumaa postkaartide ja fotode kogujaid ning huvilisi ühisele piltide vaatamise õhtule Kärdla kohvikusse  Rannapaargu (kokkusaamise koht on võrreldes esialgse infoga muutunud). Erinevalt eelmiste kordade vanade fotode motiivide mõistatamisest, püüame seekord üle vaadata võimalikult palju fotograaf Nikolai Königsfesti Hiiumaal tehtud piltidest. Millal ta Hiiumaal tegutses, polegi täpselt teada. Seni on leitud pilte alates 1898 kuni Saaremaale kolimiseni 1925. a. Kärdlas Vabaduse tänava ääres oli tal ateljee, kuid ta pildistas piisavalt palju ka väljaspool ateljeed. Nikolai Königsfesti pildid on kvaliteetsed, enamasti pruunika tooniga. Tema fotodele on iseloomulik ka pildiküljele enamasti alla vasakusse nurka (vahel ka mujale) pressitud fotograafi nimi: N. Königsfest. Põgusal vaatlemisel ei pruugi seda iga kord märgata, kuid pilti eri nurga alt vaadates on see siiski selgesti näha. Mõnel fotol on fotograafi nimi templiga ka pildi tagumisele küljele lisatud.

Head inimesed, kellel kodus möödunud sajandi esimese veerandi fotosid ning postkaarte, vaadake need üle ja andke leidudest kindlasti teada. Igast Nikolai Köningsfesti Hiiumaal tehtud fotost on teada väga vähe koopiaid. Enamikust on leitud vaid üks eksemplar ning seetõttu on iga uus leid äärmiselt oluline saamaks ülevaadet fotograafi Hiiumaal tehtust. Tänapäeval saab fotost teha väga hea digitaalse koopia, ehk pole vaja oma pildist loobuda, et selle kohta täielik info edastada. Väga oluline on lisaks pildiküljele teha koopia ka fotode aadressküljest. Kui pilti on postkaardina kasutatud, siis saab postitempli kuupäevast teada, millal on kindlasti pilt juba olemas olnud või on seal lihtsalt midagi pildi kohta selgitavat kirjas. Eesmärk on ühiste jõududega kokku seada võimalikult täielik Nikolai Königsfesti Hiiumaa piltidest.

Kõige mugavam on oma leidudega vanade piltide vaatamise üritusele kohale tulla. Kui see pole võimalik, siis võiks endast teada anda. Tallinnas ja mujal väljaspool Hiiumaad ootab teateid Andrus Martin (andrusmartin@hot.ee), Hiiumaal Elmo Viigipuu (elmo@hot.ee) või Urmas Liit Hiiumaa muuseumis.

Nagu järgnevast piltide reast nähtub, ei saa kiirustada sarnasena tunduvaid pilte üheks ja samaks pidama. Erinevused ei pruugi olla suured, kuid kõrvutamisel selgesti märgatavad. Kärdla kirikut on pildistatud 1908. aastal või varem. Esimene pilt on Elmo Viigipuu, teine Hiiumaa Muuseumi ning kolmas Andrus Martini kogust. Fotograafi pressitud nimi on esimesel pildil all vasakul serval, teisel vasakul katuse serva all ja kolmandal ülevalt alla tornil.

Nikolai Königsfesti Hiiumaaga seotud info jaoks sai lisaks senisele postkaartide kataloogi lehele tehtud eraldi veebileht: Nikolai Königsfest Hiiumaal. Sealt leiab Andrus Martini poolt koostatud ülevaate Nikolai Königsfesti kohta hetkel teada olevast infost ning viited poolesajale tema pildile, mida hetkel internetis leida võib. Hiiumaa Muuseumi pildid MUIS-is on kõik veel peale selle.