Filatelistide kohtumine Kärdlas 26. novembril

Filateelia ja postiajaloo huvilised kogunesid traditsioonilisele mõttevahetusele Kärdlas hotell Sõnajala kohvikus 26. novembril alates kella kahest päeval. Käsitleti kaht teemat:

1. Eesti Posti plussümbrikud

Plussümbrikute info
Eesti Posti veebil
– filateelia foorumis:
ümbrik-tervikasjad nr 3, 4 ja 5
ümbrik-tervikasjad nr 6 ja 7
Selgus, et ümbrik-tervikasjade väljaandmisel on tekkinud juba väga palju erimeid ning ülevaadet neist saada üpris keeruline.

2. Eesti postmarkide kavandid ja proovid
Peeter Pärna juhatusel käsitleti uuemate Eesti postmarkide kavandeid ja proove.