Hiiumaa Muinsuskaitse Selts

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts, Hiiumaa Ametikool ja Hå Gamle Prestegard andsid Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi “Mõisakoolid — säilitamine läbi kasutamine” toetusel välja 10 postkaarti.

Pühalepa kirik 2010.a. lumerohkel talvel
Foto: Kristiina Hellström
Suuremõisa veski, tagaplaanil Pühalepa kirik.
20. sajandi I pool
Foto: E. Virnalt. Hiiumaa Muuseumi fotokogu
HKM Fp 882:99 F 4258
Suuremõisa tammeallee 1970.a.
Foto: L. Odres, Hiiumaa Muuseumi fotokogu
Kauplus Suuremõisa teeristis.
20. sajandi I pool

Hiiumaa Muuseumi fotokogu
HKM Fp 973:32 F 5544
Suuremõisa loss 1923.a.
Foto: Friedrich von Wolff-Lettien
Tartu Ülikooli Kunstiajalooline fotokogu
Suuremõisa lossi tagakülg 1923.a.
Foto: Friedrich von Wolff-Lettien
Suuremõisa lossi tapeedid
Foto: Kati Kukk
Suuremõisa lossi aednik koos abilistega.
20. sajandi algus
Foto: Rahvusarhiiv EAA.1691.1.137.45
Suuremõisa Kirsiaed,
praegune Hiiumaa Ametikooli aed

Foto: Kristiina Hellström
Suuremõisa Kirsiaed,
praegune Hiiumaa Ametikooli aed

Foto: Kristiina Hellström

<< tagasi kataloogi avalehele