Hiiukoda

Kirjastuselt Olion tellitud kaartidel jätkus ka nende numeratsioon.

B714 Hiiumaa. Tuuleveski Saarnaki laiul.
1990.a., trükiarv 5000
Foto: T. Leito
 
B715 Hiiumaa. Talv laiul.
1990.a., trükiarv 5000
Foto: T. Leito
 
Jõulutervitus Hiiumaalt  
B716 Hiiumaa. Hanikatsi laid.
1990.a., trükiarv 5000
Foto: T. Leito
B717 Hiiumaa. Räimepüük.
1990.a., trükiarv 5000
Foto: T. Leito
 
B718 Hiiumaa. Saarnaki laid
1990.a., trükiarv 5000
Foto: T. Leito
B719 Hiiumaa. Langekare laid
1990.a., trükiarv 5000
Foto: T. Leito
L1490 Komplekt “Hiiumaa laiud”
1990.a., 9 kaarti, trükiarv 10000
Tekst eesti ja inglise keeles
Fotod: T. Leito
Väinameri  
Õhtu rannal
Aaskannikesed Ahelaiul
Jõgi-tiir ja naaskelnokad Valgekarel
Valgepõsklagled Kaevatsil
Saarnaki laid
Taluhooned Saarnaki laiul
Ojamõõl Saarnaki laiul
Kadakad Saarnaki laiul
Hiiumaa laidudel
Ülemaailmsed hiidlaste päevad `90
1989.a., trükiarv 4900
Foto: T. Leito
Jõulutervitus Hiiumaalt  
Hiiumaa laidudel
Ülemaailmsed hiidlaste päevad `90
1989.a., trükiarv 4900
Foto: T. Leito
 
Hiiumaa laidudel
Ülemaailmsed hiidlaste päevad `90
1989.a., trükiarv 4900
Foto: T. Leito
Jõulutervitus Hiiumaalt
Hiiumaa laidudel
Ülemaailmsed hiidlaste päevad `90
1989.a., trükiarv 4900
Foto: T. Leito
Jõulutervitus Hiiumaalt
Häid Jõulupühi
Jõulutervitus Hiiumaalt !
Hiiumaa. Suuremõisa loss
1992.a.
Foto: Fred Jüssi
Hiiumaa. Tahkuna tuletorn
1992.a.
Foto: T. Leito
Hiiumaa. Kõpu tuletorn
1992.a.
Foto: Tiit Leito
Hiiumaa. Kassari sääretirp
1992.a.
Foto: Tiit Leito
Õige oleks sääretirp Kassari saarel (AM)
 
Hiiumaa
“Hiiukoda” 1993
Foto: Tiit Leito
Hiiumaa
“Hiiukoda” 1993
Foto: Tiit Leito
Hiiumaa
“Hiiukoda” 1993
Foto: Tiit Leito
Tüdruk Pühalepa rahvariietes
“Hiiukoda” 1993
Foto: Tiit Leito
Hiiumaa, Reigi kirik
“Hiiukoda” 1993
Foto: Tiit Leito
Hiiumaa, Pühalepa kirik
“Hiiukoda” 1993
Foto: Tiit Leito

<< tagasi kataloogi avalehele