Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseumi tegevus postkaartide väljaandmisel jaguneb kaheks:

  • Eesti Rahva Muuseumi pildikirjastus (1911-1935)
  • Eesti Rahva Muuseumi pildikirjastus II (alates 1993)

Mõlema perioodi kaardid on eraldi numeratsiooniga. Esimese perioodi postkaartide kohta on valminud Eesti Rahva Muuseumi pildialbum (teksti autorid Krista Aru, Indrek Ilomets, Piret Õunapuu ; koostajad Indrek Ilomets, Tiina Tael) Tallinn 2008. Paljusi teise perioodi kaarte on võimalik jätkuvalt muuseumipoest osta. Infot nende kohta on lisaks postkaartidel leiduvale eelistatult otsitud muuseumi enda veebilehelt. Järgnevas ülevaates on viidatud Eesti Rahva Muuseumi eksponaatide kirjeldustele (tähis: ERM …) muuseumide infosüsteemis MUIS. Võimalusel on viited nii postkaardile, kui ka selle valmistamiseks kasutatud foto(de)le või eseme(te)le.

Eesti Rahva Muuseumi pildikirjastus 1911-1935

Nr. 21: Hiiumaa pulmaseltskond.
ERM Pk 1:1/21
1912.a. Tiraaž 289
Woldemar Thomsoni fotoäri
Sama motiiviga on ka Nr. 275
Foto: Oskar Kallas (1868-1946)
Hiiu pulmaseltskond 1894.
ERM Fk 172:16
Nr. 22: Hiiumaa vanempõlv.
ERM Pk 1:1/22
1912.a. Tiraaž 364
Woldemar Thomsoni fotoäri
Foto: Oskar Kallas (1868-1946)
Hiiumaa, kolm vanakest 1894.
ERM Fk 172:22
Nr. 23: Naine Pühalepast Hiiumaal.
ERM Pk 1:1/23
1912.a. Tiraaž 249
Woldemar Thomsoni fotoäri
Fotod: Oskar Kallas (1868-1946)
Hiiumaa, Pühalepa kiriku teel 1894
ERM Fk 172:14
Pühalepa, naisterahvas 1894
ERM Fk 172:24
Nr. 24: Hiidlased laevaehitusel.
ERM Pk 1:1/24
1912.a. Tiraaž 252
Woldemar Thomsoni fotoäri
Fotod: Oskar Kallas (1868-1946)
Hiidlased ehitavad laeva 1894.
ERM Fk 172:23
Hiidlased laeva ehitamas 1894.
ERM Fk 447:167
Nr. 50: Heinalised Hiiumaal.
ERM Pk 1:1/48
1912.a. Tiraaž 1477
Woldemar Thomsoni fotoäri
Foto: Gustav Lember (1874-1916)
Hiiu heinalised
ERM Fk 206:7
Nr. 51: Linalõugutaja Hiiumaal.
ERM Pk 1:1/49
1912.a. Tiraaž 1537
Woldemar Thomsoni fotoäri
Foto: Gustav Lember (1874-1916)
Hiiu naine linu lõugutamas
ERM Fk 206:3
Nr. 52: Vikatiluiskaja Hiiumaal.
ERM Pk 1:1/50
1912.a. Tiraaž 2977
Woldemar Thomsoni fotoäri
Foto: Gustav Lember (1874-1916)
Hiiu naine vikatit luiskamas
ERM Fk 206:1
Nr. 53: Hiiu naised.
ERM Pk 1:1/51
1912.a. Tiraaž 3317
Woldemar Thomsoni fotoäri
Foto: Gustav Lember (1874-1916)
Hiiu naised
ERM Fk 206:2
Nr. 54: Heinategemine Hiiumaal.
ERM Pk 1:1/52
1912.a. Tiraaž 1667
Woldemar Thomsoni fotoäri
Foto: Gustav Lember (1874-1916)
Hiiu niitjad
ERM Fk 206:4
Nr. 56: Hiiu naise ülikond.
ERM Pk 1:1/53
1912.a. Tiraaž 200
Wennaste Kristinite päevapildi töökoda
Foto: Jaan Kristin (1863-1919)
Hiiu naiste ülikond ERMi kogudest 1911
ERM Fk 365:15
Nr. 100: „Riimid“ (sirvilauad) Hiiumaalt.
ERM Pk 1:1/97
1913.a. Tiraaž 200
Wennaste Kristinite päevapildi töökoda
Foto: Jaan Kristin (1863-1919)
Nr. 275: Hiiu. Pulmalised. – Dagö. Hochzeitsgeselischaft.
ERM Pk 1:1/257
1924.a. Tiraaž 1000.
Trau ja Schwab Dresden Graphische Kunstanstalt
Foto: Oskar Kallas (1868-1946)
Hiiu pulmaseltskond 1894.
ERM Fk 172:16
Nii pruunid kui mustad, sama ka nr. 276
Nr. 276: Hiiu. Pruut. — Dagösche Braut.
ERM Pk 1:1/258
1924.a. Tiraaž 1000
Trau ja Schwab Dresden Graphische Kunstanstalt
Foto: Oskar Kallas (1868-1946)
Käina, Hiiu mõrsja 1894
ERM Fk 172:13
Nr. 320: Hiiumaa H. Schlichtingi järele 1852.a.
ERM Pk 1:1/302; Digar
1927.a. Tiraaž 3000
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda
Autor: Ernst Hermann Schlichting (1812-1890)
Toobrikandjad (1852)
Akvarell 29,4 x 37 cm
ERM K 2106
Uus trükk kirjastuselt Olion, tellija Leiger
Nr. 321: Hiiumaa H. Schlichtingi järele 1852.a..
ERM Pk 1:1/303; Digar
1927.a. Tiraaž 3000
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda
Autor: Ernst Hermann Schlichting (1812-1890)
Veevinnaja (1852)
Akvarell 29,4 x 37 cm
ERM K 2107
Nr. 339: Puukalender Pühalepast 1796.a.
ERM Pk 1:1/?
1935.a. Tiraaž 2000

Eesti Rahva Muuseumi pildikirjastus II (1993-)

II-47: Portselannukk PÜHALEPA NAINE,
valmistanud Elsa Karin Lutz Reissaar.
Eksponeeritakse Eesti Rahva Muuseumis.
ERM Pk 1:2/47
Foto: Arp Karm
1999. a. Tiraaž 1000
Trükikoda: Feiss
Postkaart 10,5 x 15 cm
Nukk: Pühalepa naine, kõrgus 26 cm
Valmistatud Floridas, Ameerika Ündriigid 1967-1991
ERM 845:7
II-57: Hiiumaa pruut 1897. a. ja pruudi peaehe (seppel)
ERM Pk 1:2/57
Foto: Anu Ansu, kujundus: Jane Liiv, Trükikoda: Multiprint
1999.a. Postkaart 10,5 x 15 cm
Postkaardi tagakülg:
Foto: Heinrich Tiidermann (1863-1904)
Rahvaõivais naine Hiiu pruut ERM Fk 147:48
II-88: Hiiumaa, Emmaste
pruudirõivad, 19. sajandi
viimane veerand.
2006. a.
Fotod on pärit raamatust
Pulmawärk. Soome-ugri
pulmadega seotud esemed
Eesti Rahva Muusemi kogudest.
Fotod: Anu Ansu, Arp Karm
2004. a.
Postkaart 21 x 14,8 cm
 
Postkaardi tagakülg
II-156: Rahvariietes Pühalepa naine
ERM Pk 1:2/151
Foto: Oskar Kallas (1868-1946) Naine rahvariietes, Hiiumaa (Dago) 1894 ERM Fk 447:77
Palmik: Hiiumaa ERM A 292:71 ; Tanu: Reigi ERM 4618 ; Rõhtudega vöö: Pühalepa ERM 5763/4
Fotod: Arp Karm ja Merylin Suve, koostas: Riina Reinvelt, kujundas: Merike Tamm, trükk: TT Print
2009.a. Kahepoolne postkaart: avatuna 10,5 x 30 cm, kokku murtuna 10,5 x 15 cm
II-261: Pruudirõivad Emmaste kihelkonnast,
19. sajandi III veerand

Bride’s costume from Emmaste parish,
third quarter of the 19th century
2017. a.
Eesti Rahva Muusemi näitus (juuni 2017
— august 2018) “Rahvarõivas on norm.
Igal aastaajal”
Foto: Anu Ansu, Berta Vosman
Kujundaja: Merike Tamm

<< tagasi kataloogi avalehele